I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga, przygotowane
jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Obj 21,2

 

Data: 21.10.2018 r.

Święto: 21. Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst: Ef 1,16-18

Biblia Warszawska - List do Efezjan 1,16-18:
(16) nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. (17) [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. (18) [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych